Informace pro rodiče žáků 1.-9. ročníků – stav od 30.11.2020