Školní metodik prevence

Konzultační hodiny metodik prevence

Pro rodiče
– čtvrtek – 10 : 00 – 10 : 30
– jiný termín je možný po telefonické nebo písemné (e-mail) domluvě

Pro žáky
– středa – velká přestávka

Kde
– Školní poradenské pracoviště (přízemí)

Školní metodik prevence Mgr. Lenka Nejmanová

(školní rok 2021/2022)
Školní preventivní program je dostupný na tomto odkazu
Otevřít dokument

Kontaktní formulář

Zasílejte dotazy pro výchovného poradce