Školní metodik prevence

Konzultační hodiny metodik prevence

Pro rodiče

– čtvrtek – 11 : 00 – 11 : 30

– jiný termín je možný po telefonické nebo písemné (e-mail) domluvě

 

Pro žáky

– čtvrtek – velká přestávka

 

Kde

– Školní poradenské pracoviště (přízemí)

Školní metodik prevence Mgr. Lenka Nejmanová

(školní rok 2019/2020)
Školní preventivní program je dostupný na tomto odkazu
Otevřít dokument

Kontaktní formulář

Zasílejte dotazy pro výchovného poradce