Školní metodik prevence

Konzultační hodiny metodik prevence

Pro rodiče
– pondělí – 11 : 00 – 11 : 30
– jiný termín je možný po telefonické nebo písemné (e-mail) domluvě

Pro žáky
– pondělí – velká přestávka

Kde – VB – Školní poradenské pracoviště (přízemí), dveře č. 16

Školní metodik prevence Mgr. Lenka Nejmanová

(školní rok 2023/2024)
Program školního poradenského pracoviště je dostupný na tomto odkazu
Otevřít dokument

Kontaktní formulář

Zasílejte dotazy pro výchovného poradce