Třídní schůzky

Rodičovská sdružení a konzultační odpoledne

V září schůzky pro 1. + 5. + 6. ročník po domluvě s TU.

O formě budete včas informováni přes třídní učitele.

Rodičovské sdružení

20.10.2022
budova „Malá Boženka“ – 15,30 hodin
budova „Velká Božena“ – 16,30 hodin
Rada rodičů v 17:15

Konzultační odpoledne

8. 12. 2022
15:00 - 17:30 (doporučujeme přizvat žáky)

Rodičovské sdružení

23. 3. 2023
budova „Malá Boženka“ – 15,30 hodin
budova „Velká Božena“ – 16,30 hodin
Rada rodičů v 17:15

Konzultační odpoledne

18. 5. 2023
15,00 – 17,30 (doporučujeme přizvat žáky)