Třídní schůzky

Rodičovská sdružení a konzultační odpoledne

V září schůzky pro 1. + 5. + 6. ročník po domluvě s TU.

O formě budete včas informováni přes třídní učitele.

Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 21. 11. 2023 od 17 hodin.

Rodičovské sdružení

19. 10. 2023
budova „Malá Boženka“ – 15:30 hodin
budova „Velká Božena“ – 16:30 hodin
Volby do školské rady
Rada rodičů v 17:15

Konzultační odpoledne

7. 12. 2023
15:30 - 17:30 (doporučujeme přizvat žáky)

Rodičovské sdružení

21. 3. 2024
budova „Malá Boženka“ – 15:30 hodin
budova „Velká Božena“ – 16:30 hodin
Rada rodičů v 17:15

Konzultační odpoledne

16. 5. 2024
15:30 – 17:30 (doporučujeme přizvat žáky)