Třídní schůzky

Rodičovská sdružení a konzultační odpoledne

V září schůzky pro 1. + 5. + 6. ročník po domluvě s TU.

O formě a případnou registraci budete včas informováni přes třídní učitelé.

Vzhledem k situaci a hygienických opatřeních se budou konat konzultace pro rodiče v těchto termínech:

Rodičovské sdružení

20. – 22. 10. 2020

Rodičovské sdružení

20. – 22. 4. 2021