Třídní schůzky

Rodičovská sdružení a konzultační odpoledne

V září schůzky pro 1. + 6. ročník po domluvě s TU.

24. 10. 2019 Rodičovské sdružení

1. st. – 15.30 hodin
2. st. – 16.30 hodin
Rada rodičů – 17.15 hodin

12. 12. 2019 Konzultační odpoledne

15.00 – 17.00 hodin
Doporučujeme přizvat žáky

2. 4. 2020 Rodičovské sdružení

1. st. – 15.30 hodin
2. st. – 16.30 hodin
Rada rodičů – 17.15 hodin

28. 5. 2020 Konzultační odpoledne

15.00 – 17.00 hodin
Doporučujeme přizvat žáky