Otevřená škola
JAROMĚŘ

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Zajímá vás, jak to u nás vypadá? Prohlédněte si naši školu z pohodlí domova.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Máte dotaz, nebo potřebujete poradit? Zde najdete kontaktní údaje.

KALENDÁŘ AKCÍ

Všechny důležité události včetně podrobností na jednom místě.

Otevřená škola aneb učíme se pro život

Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři je velká městská škola, založena v roce 1914. Je úplnou základní školou, která zajišťuje 630 žákům kvalitní výuku a výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

Škola působí ve dvou budovách, které jsou umístěny v pěkném prostředí na Husově náměstí a v Knappově ulici. Rozdělení na dvě budovy je velmi výhodné. Žákům prvního stupně zajišťuje tvůrčí prostředí, dětem ve vyšších ročnících naopak možnost klidného studia. Ke škole patří spádové obce Velichovky, Rožnov, Hustířany, Jezbiny a Semonice. Kromě těchto obcí k nám žáci dojíždějí i z jiných míst: Černožice, Litič, Hořenice, Brod,Vestec-Zaloňov, Rasošky.

Nejbližší akce

Nebyly nalezeny žádné akce!
video-pic
UŽ JSME SE NAUČILI
Náhled do výuky

Školní vzdělávací program

Vedeme žáky k tomu, aby získali souhrn znalostí, které budou moci použít v životě. Chceme, aby k výuce přistupovali tvůrčím způsobem a naučili se pracovat v týmech i samostatně, přemýšlet, vyhledávat informace. Ukážeme jim cesty, jak poznatky získávat. Smyslem reformy je především změna forem výuky, rozvoj tvořivého myšlení a aplikace naučených pojmů v souvislostech.

Ve škole se snažíme vytvářet takové prostředí, aby žáci považovali svou činnost za smysluplnou. Nechceme žáky pouze zahlcovat informacemi, ale učit kompetence, jak s informacemi pracovat, jak žít s ostatními lidmi s různými odlišnostmi, jak se naučit účinně komunikovat, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory a naučit se orientovat v různých situacích a adekvátně na ně reagovat. Více informací o ŠVP