Školní speciální pedagog

Konzultační hodiny speciálního pedagoga

Pro zákonné zástupce Pro žáky
MB VB VB
Pondělí
7.30 – 8.30
Pondělí
12.40 – 13.25
Úterý a Středa
9.35 – 9.55
Středa
7.30 – 8.30
Pro zákonné zástupce Pro žáky
MB VB VB
Pondělí
7.30 – 8.30
Pondělí
12.40 – 13.25
Úterý a Středa
9.35 – 9.55
Středa
7.30 – 8.30

Konzultační hodiny budou probíhat na MB – 1. patro prostory ŠD – Rybičky

VB – přízemí, pracoviště ŠPP, dveře č. 16

Po telefonické domluvě jsou možné konzultační hodiny i v jiný termín.

Speciální pedagog Mgr. Lenka Urbancová

(školní rok 2018/2019)
tel: 733 580 547

Kontaktní formulář

Zasílejte dotazy pro výchovného poradce