Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel webu

Provozovatel webu Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod IČ: 70926662 se sídlem Husovo náměstí 352, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), osobní údaje nutné ke zpracování poptávky služeb, či vytvoření kalkulace.

Informace o ochraně soukromí

Web je důsledně navržen s respektem k soukromí návštěvníků a uživatelů, takže jej můžete procházet zcela anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Web nepoužívá cookies ani jiné nástroje pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů, v souladu s nařízením GDPR.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

 

Kontaktní formuláře

1) Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s kontaktním formulářem nebo poptávkou.

Jedná se o tyto údaje:

jméno a příjmení
emailová adresa

2) Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

zodpovězení vašich dotazů

3) Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu:

osobní údaje k zodpovězení vašich dotazů zpracováváme do doby, než zodpovíme Vaše dotazy.

Newsletter

1) Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s kontaktním formulářem nebo poptávkou.

Jedná se o tyto údaje:

emailová adresa

2) Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

zasílání informační bulletinů

3) Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu:

osobní údaje k zasílání informační bulletinů zpracováváme, dokud není služba ukončena.

 

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.