Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovného poradce

Pro rodiče
– úterý – 11 : 00 – 11 : 30
– jiný termín je možný po telefonické nebo písemné (e-mail) domluvě

Pro žáky
– pondělí – velká přestávka

Kde – školní poradenské pracoviště (přízemí)

Výchovná poradkyně Mgr. Lucie Bohatá

(školní rok 2021/2022)

Kontaktní formulář

Zasílejte dotazy pro výchovného poradce