Družina

Charakteristika školní družiny

Školní družina při Základní škole Boženy Němcové v Jaroměři je umístěna v budově prvního stupně v Knappově ulici. Družinu navštěvují děti ve věku od 6-10 let, 1.-4. ročník. V současné době zde pracuje 7 vychovatelek.

Školní družina má 6 oddělení. Pro svou činnost využívá 3 kmenové místnosti v přízemí školy, tělocvičnu, menší hernu, počítačovou učebnu a nově zařízenou polytechnickou učebnu. Třídy školní družiny se postupně vybavují novým nábytkem a učebními pomůckami. Stravování dětí probíhá ve Školní jídelně Na Karlově, do které žáci přecházejí a která je společná pro všechny jaroměřské školy.

Personální podmínky

Vychovatelky

1. Berušky 1.A, 4.B Špačková Eva

2. Rybičky 2.A, 3.B Schreiberová Pavla

3. Motýlci 2.B, 3.B Kunstová Marcela

4. Sovičky 1.B, 3.C Mikešová Jitka

5. Sluníčka 3.A, 3.C Kunová Simona

6. Včeličky 4.A, 4.B  Holečková Helena

Cíle školní družiny

 • Sebeobsluha adaptace v novém prostředí.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Posilování komunikačních schopností.
 • Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití.
 • Vytvářet takové prostředí, aby děti rády chodily do školního klubu, cítily se spokojeně a uvolněně.
 • Zvyšování sociálních kompetencí.
 • Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování.
 • Rozvíjení intelektových schopností.
 • Formování životních postojů.

Zájmové kroužky

Kroužky ŠD 2023-24
den kroužek čas vychovatelka
Po Aerobik 1.-2. roč. 15:00-15:45 Kunová
Keramika 3.-4.roč. 15:00-16:00 Špačková
Út Keramika 2.roč. 14:00-15:00 Kunstová
Keramika 1.-2.roč. 15:00-16:00 Kunstová
Lego 1. roč. 15:00-16:00 Mikešová
Aerobik 3.-4. roč. 15:00-15:45 Kunová
St Dramatický 15:00-16:00 Holečková
Lego 2. roč. 15:00-16:00 Špačková
Čt Lego 3.-4. roč. 15:00-16:00 Kunstová
Sportovní hry 3.-4. roč 15:00-16:00 Schreiberová
Sportovní hry 1.-2. roč 14:30-15:30 Schreiberová

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Pravidelně se podílíme na školních akcích: Den otevřených dveří, školní akademie, vánoční představení pro mateřské školky a pravidelně navštěvujeme s vánočním pásmem Domov sv. Josefa v Žirči. Děti účinkují při akcích pořádaných městským kulturním střediskem např. Adventní trhy, Posezení v trávě, Jaroměřské slavnosti. S rodiči máme velmi dobrou spolupráci, pomáhají nám materiálními dary např. látky, korálky, kůže a jiné materiály, které využíváme při výuce.

Platba za školní družinu

Přihlášením dítěte do ŠD vzniká rodičům povinnost platit měsíční příspěvek na provoz ŠD ve výši 120,- Kč (bez ohledu na počet dní, které dítě v ŠD stráví v daném měsíci). Platby jsou zaslány na účet Základní školy B. Němcové.

Platba je hrazena ve dvou splátkách:

 1. v září příslušného roku na období září–prosinec (480,- Kč).
 2. v lednu příslušného roku na období leden–červen (720,- Kč).

Z těchto prostředků je zajištěn nákup pomůcek, hraček a materiálu pro výchovně vzdělávací práci v zájmových kroužcích a školní družině.

Provozní doba

6.00 - 16.30 hodin

Družina má prostory v přízemí školy „Malé Boženky“, což je pro děti i rodiče velmi výhodné. Díky tomu, že je družina umístěna ve školní budově, maximálně využívá ke svým činnostem další prostory školy (tělocvičnu, počítačovou učebnu, jazykovou třídu, keramickou dílnu).
Ve školní družině pracují příjemné kvalifikované vychovatelky, které se o děti  dobře starají.

Nutno říci, že v naší družině se děti opravdu nenudí!

Vnitřní řád školní družiny je dostupný na tomto odkazu
Otevřít dokument
Vnitřní řád školního klubu je dostupný na tomto odkazu
Otevřít dokument