Přijímací řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení 2023/2024

Zápisový lístek a informace o něm
Otevřít dokument
Vzor pro odvolání při nepřijetí
Otevřít dokument
Odkaz na stránky MŠMT k přijímacímu řízení
Otevřít odkaz
Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
_Jan Amos Komenský, Učitel národů
Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.
_Eduard Bass , Český spisovatel a novinář
Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.
_George Orwell , Anglický spisovatel a novinář
270px-Johan_amos_comenius_1592-1671
Eduard_Bass_(1888-1946)
George_Orwell_press_photo