Advent – vystoupení dramatického kroužku a sborečků